Privacy Policy

Dit is de privacy policy van OnlineMarketingNieuws.nl. Online Marketing Nieuws is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

info@onlinemarketingnieuws.nl

Persoonsgegevens die Online Marketing Nieuws verwerkt

Online Marketing Nieuws verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam (indien zelf opgegeven)
 • Geslacht
 • E-mailadres (indien zelf opgegeven)
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, bijvoorbeeld voor een winactie of een factuur.
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Online Marketing Nieuws verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@onlinemarketingnieuws.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel Online Marketing Nieuws persoonsgegevens verwerkt

Online Marketing Nieuws verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van nieuws & nieuwe artikelen (indien je je hier specifiek voor hebt opgegeven)
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken bij WordPress
 • Online Marketing Nieuws analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Online Marketing Nieuws volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Online Marketing Nieuws verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (denk aan facturen)

Geautomatiseerde besluitvorming

Online Marketing Nieuws neemt geenbesluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Online Marketing Nieuws) tussen zit.

Hoe lang Online Marketing Nieuws persoonsgegevens bewaart

Online Marketing Nieuws bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Technische cookies: 1 jaar
 • Tracking cookies, bijvoorbeeld voor Google Analytics of affiliate programma’s: maximaal 38 maanden.
 • Factuurgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)
 • Aanvullende persoonsgegevens bij winacties e.d.: worden direct na het versturen van de winactie verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Online Marketing Nieuws deelt persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een samenwerkingsovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Online Marketing Nieuws een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Online Marketing Nieuws blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Hier vind je een voorbeeld van zo een overeenkomst.

Cookies die Online Marketing Nieuws gebruikt

Online Marketing Nieuws gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Online Marketing Nieuws gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Voor toelichting.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. De volgende website tracken Online Marketing Nieuws vind je hieronder. De linkjes verwijzen naar het privacy en/of cookie beleid van deze websites. 

 • Google Analytics/ Google Adsense/ Google Console
 • com/ WordPress.org
 • Facebook
 • Instagram

Waarom tracken deze websites Online Marketing Nieuws?

 • Google en WordPress tracken de statistieken van Online Marketing Nieuws en jouw interesses en surfgedrag, zodat Online Marketing Nieuws en adverteerders weten wat jij interessant vindt en hier op kunnen inspelen.
 • Online Marketing Nieuws maakt gebruik van een Facebook plugin en een Instagram plugin, zij verbinden jouw IP adres aan pagina’s die je bezoekt.
 • De overige website tracken de affiliate links op Online Marketing Nieuws.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Online Marketing Nieuws en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@OnlineMarketingNieuws.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Online Marketing Nieuws wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe Online Marketing Nieuws persoonsgegevens beveiligt

Online Marketing Nieuws neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@OnlineMarketingNieuws.nl.